เรื่องราวของเรา

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยเจตนารมณ์ของนายธีรบุล หอสัจจกุล และหุ้นส่วนอีก 3 ท่าน จากอุดมการณ์ที่จะเป็นบริษัทและโรงงานผลิตสินค้าประเภทอบแห้ง เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าประเภทอาหารกึ่งสำเร็จรูปและขนมขบเคี้ยว

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยเจตนารมณ์ของนายธีรบุล หอสัจจกุล และหุ้นส่วนอีก 3 ท่าน จากอุดมการณ์ที่จะเป็นบริษัทและโรงงานผลิตสินค้าประเภทอบแห้ง เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าประเภทอาหารกึ่งสำเร็จรูปและขนมขบเคี้ยว

จากจุดเริ่มต้น บริษัทยังคงพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้เป็นผู้นำตลาดด้านผงปรุงรสเพื่ออุตสาหกรรมอาหารที่สามารถส่งออกสินค้ามาตรฐานสากลไปได้ทั่วโลก กว่า 22 ปีในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เจดีฟู้ด สร้างสรรค์ผงปรุงรสและสูตรอาหารแก่ลูกค้ามากกว่า 10,000 รายการ โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)ตั้งแต่การดูแลรับโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าในขั้นตอนแรกด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงวิเคราะห์ปรับปรุงรสชาติ การให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายแฟรนไชส์โดยยังคงรสชาติดั้งเดิม หรือคิดค้นรสชาติใหม่ ๆ ให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นพันธมิตรเคียงข้างจนกระทั่งธุรกิจดำเนินได้อย่างราบรื่น

หนึ่งในความเชี่ยวชาญอันเป็นจุดเด่นของเจดีฟู้ด ได้แก่การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ามะพร้าวอบกรอบซึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและควบคุมด้วยระบบที่ได้มาตรฐานระดับโลก นอกจากนั้น ยังมีแบรนด์ภายใต้ความดูแลอีก 3 แบรนด์ คือ ‘กินดี’ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ทำง่าย แต่ได้รสชาติไทยแท้แบบดั้งเดิม ‘CRISPCONUT’ อาหารว่างรสชาติเข้มข้นสำหรับคนรักสุขภาพ ทั้งยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นส่วนประกอบในอาหารว่างอื่น ๆ ได้ ‘OK ผงปรุงรส’ ตัวชูรสชาติที่สะดวกและรวดเร็ว เพียงเติมลงในอาหารเพื่อเพิ่มความอร่อยให้จานโปรด

ทุกการผลิต ทุกผลิตภัณฑ์ คือความมุ่งมั่นที่เจดีฟู้ด ทุ่มเทเพื่อพัฒนาธุรกิจและเป็นผู้นำตลาดด้านผงปรุงรสที่น่าเชื่อถือตลอดไป

Card image
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส และอาหารแปรรูประดับประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก

Card image
พันธกิจ

ช่วยผู้บริโภคให้ค้นพบรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ด้วยการผลิตเครื่องปรุงรสและอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

Card image
นโยบายคุณภาพ

เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ มีความปลอดภัย ตรงตามข้อกำหนด เป็นของแท้ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2542

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

2542

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2542 สร้างโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดสมุทรสงคราม บนเนื้อที่ 732 ตารางวา เพื่อผลิตสินค้าประเภทอบแห้ง เช่น ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ต่าง ๆ

2542

เพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส

2542

บริษัทเพิ่มสายการผลิตในเดือนตุลาคม โดยเช่าโกดังเพื่อผลิตสินค้าประเภทผงปรุงรส เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดที่มากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งมอบสินค้าให้ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย

2545

ริเริ่มแนวคิด “อาหารไทย อร่อยไกลไปทั่วโลก”

2545

สร้างแบรนด์ ‘กินดี’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว แกง และซุปกึ่งสำเร็จรูป โดยมีโรงงานผลิตอยู่ที่เอกชัย

2552

เพิ่มสายการผลิตสินค้ามะพร้าวอบกรอบ

2552

ผลิตและจำหน่ายสินค้ามะพร้าวอบกรอบภายใต้แบรนด์ ‘Crispconut’ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่นิยม “อาหารว่างสำหรับผู้รักสุขภาพ”

2554

จัดจำหน่ายสินค้าผงปรุงรส และไส้ขนม

2554

คิดค้นสูตรและผลิตผงปรุงรส และไส้ขนม ภายใต้แบรนด์ ‘OK’ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหาร และร้านเบเกอรี่ ที่ไม่มีสูตรผงปรุงรส และไส้ขนมเป็นของตัวเอง

2563

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563

สร้างโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อที่กว่า 33 ไร่ ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการออกแบบระบบและนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จดทะเบียนในชื่อ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างองค์กรกรรมการบริษัท

 • ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์

  ประธานกรรมการบริษัท

 • นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

 • นายจิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ

  กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ

 • นายดนัย วัฒนจริยา

  กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ

 • ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

  กรรมการอิสระ

 • นายธีรบุล หอสัจจกุล

  กรรมการ

 • น.ส.รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

 • นายปวิณ หอสัจจกุล

  กรรมการ

 • น.ส.ธีรดา หอสัจจกุล

  กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

 • นายธีรบุล หอสัจจกุล

  กรรมการ

 • น.ส.รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

 • นายปวิณ หอสัจจกุล

  กรรมการ

 • น.ส.ธีรดา หอสัจจกุล

  กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • นายดนัย วัฒนจริยา

  กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ

 • ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

  กรรมการอิสระ

 • น.ส.รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

 • นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

 • นายจิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ

  กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ

 • นายดนัย วัฒนจริยา

  กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ

ภาพข่าวและกิจกรรม

ธันวาคม 2563

WORKSHOP จัดทำแผนพัฒนาองค์กรประจำปี พ.ศ. 2563

กิจกรรมประชุมผู้จัดการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จัดขึ้นเพื่อสรุปเป้าหมายขององค์กร กำหนดยอดขาย กำไร และนโยบาย รวมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานของแต่ละแผนกเทียบกับ KPI ไปจนถึงวางแนวทางการแก้ไขปัญหา อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาในปี พ.ศ. 2564

พฤศจิกายน 2563

WORKSHOP จัดทำแผนธุรกิจประจำปี พ.ศ. 2564

กิจกรรม Business Plan Day ประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม Millennium Hilton โดยมีทีมผู้บริหารเข้าร่วมประเมินแผนงานและความสำเร็จของ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบการดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำแผนธุรกิจ ตัวชี้วัด และงบประมาณสำหรับปี 2564

มกราคม 2563

อบรมหลักสูตร LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM สำหรับผู้จัดการและผู้บริหาร

ค่านิยมองค์กร

“เราปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้าของเราเสมือนเป็นหุ้นส่วนของเราที่จะเติบโตไปพร้อมกันด้วยความเคารพ และความไว้วางใจ”

“เราปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

“เราทำงานด้วยความใส่ใจในรายละเอียดเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”