เจดีฟู้ด คือผู้ผลิตผงปรุงรสและอาหารอบแห้งที่ได้มาตรฐานระดับสากล เรายึดมั่นในสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็น OTOP SMEs หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยสินค้าที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล

รู้จักเรามากขึ้น

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจด้านผงปรุงรส อาหารไทยสำเร็จรูป รวมถึงอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ ในระดับประเทศและระดับโลก เจดีฟู้ดจึงยึดถือพันธกิจ 4 ประการ เพื่อสร้างมาตราฐานจนนำไปสู่การยอมรับของผู้บริโภค ดังนี้

รับใช้และเคียงข้างลูกค้าเสมอ
ตอบสนองทุกวัตถุประสงค์ของลูกค้า
ยึดมั่นในคำสัญญา
ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าด้วยความจริงใจ

ธีรบุล หอสัจจกุล ผู้ก่อตั้ง
เราคือใคร

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตผงปรุงรสและอาหารอบแห้งเพื่อจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 22 ปี เจดีฟู้ดได้คิดค้น พัฒนา อีกทั้งนำเสนอนวัตกรรมผงปรุงรส รวมถึงสูตรอาหารต่อผู้ประกอบการมากกว่า 10,000 รายการ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างสินค้าที่มีความปลอดภัยและตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลต่าง ๆ

ในปี 2020 เจดีฟู้ดได้นำระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ด้านอุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้มั่นใจได้ถึงความสามารถที่จะผลิตสินค้าแก่ผู้ประกอบการของเราทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสินค้าและบริการ

0
0
0
0

ผงปรุงรส

เจดีฟู้ดรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเพื่อนำไปใช้กับอาหารต่าง ๆ ทั้งการโรย การหมัก และการปรุง รสชาติ กลิ่น สี หรือการปรุงแต่งอื่น ๆ โดยร่วมคิดค้นสูตรเฉพาะจนได้รสชาติที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ผสานกับการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยของเจดีฟู้ด จนเกิดเป็นผงปรุงรสที่ได้มาตรฐาน สะอาด สามารถนำไปใช้กับอาหารได้หลากหลายประเภทตามต้องการ

Porto Master Case

เครื่องปรุงชนิดผง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc viverra erat orci, ac auctor.

Okler Success Case

เครื่องปรุงชนิดเหลว

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc viverra erat orci, ac auctor.