การวิจัยและพัฒนาสูตรโดยเจดี ฟู้ด

เราคือผู้เชี่ยวชาญ ผู้อยู่เบื้องหลังรสชาติที่หลากหลายในวงการธุรกิจอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขนมขบเคี้ยว (Snack) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant Noodle) ธุรกิจเชนร้านอาหาร (Food Service Restuarant) เป็นต้น

JD FOOD เราให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตั้งแต่ขั้นตอนการหาปัญหาและหาความต้องการ ไปจนถึงการผลิตแบบเสร็จสมบูรณ์ มีการขอ อย. เสร็จในกระบวนการ ผู้ประกอบการณ์ไม่ต้องยุ่งยาก กังวลเรื่องขั้นตอนการขออนุญาติ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้เลย

เรามีทีมงานวิจัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีอาหารต่างๆ ของเรานั้น สามารถให้บริการแก่ลูกค้าโรงงานแปรรูปอาหาร ทุกรูปแบบได้ โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. ร่วมกันกับลูกค้า เพื่อหาความต้องการ
2. วางแผนการดำเนินการ
3. ทำการวิจัยและพัฒนา
4. ได้สูตรลับที่เป็นที่ลงตัว


การวิจัยและพัฒนาสูตร

...
1. ร่วมกันกับลูกค้า เพื่อหาความต้องการ

ผู้แทนฝ่ายขาย (Technical Sales) เข้ารับโจทย์จากลูกค้า พร้อมซักถามความต้องการ และ ข้อมูลสําคัญ เพื่อใช้สําหรับประกอบการพัฒนาสินค้าร่วมกัน

...
2. วางแผนการดำเนินการ

ผู้แทนฝ่ายขาย (Technical Sales) พร้อมทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกันปรึกษาแนวทางการผลิตสินค้า วางแผนงานการพัฒนาสินค้า และวางแพลนต่างๆ ในการผลิตและวิจัย

...
3. ทำการวิจัยและพัฒนา

ทึมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดลองพัฒนาสูตร ตามความต้องการของลูกค่าจนได้ตัวต้นแบบ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าทำการทดสอบและตรวจสอบ โดยลูกค้าสามารถแจ่งปรับตัวต้นแบบเพิ่มเติมได้จนกว่าจะได้สูตรที่เหมาะสมตามความต้องการ

...
4. ได้สูตรลับที่เป็นที่ลงตัว

เมื่อพัฒนาจนได้สูตรตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว จึงทำการเสนอราคา และข้อมูลต่างๆ เพื่อสรุปข้อมูลก่อนการซื้อขาย จากนั้นจึงผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยที่สูตรลับนี้จะไม่มีการเผยแพร่ออกไปข้างนอกบริษัทอย่างเด็ดขาด

ระบบการจัดการคุณภาพ : ความปลอดภัยอาหารและสุขลักษณะ

JD FOOD ใช้ระบบการจัดการคุณภาพแบบสากลที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานคุณภาพสากล และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เรามีระบบการจัดการคุณภาพภายใน ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานอิสระ เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานภายในที่กำาหนด ตรงตามมาตรฐานสากล ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย รวมถึงดูแลและตรวจสอบระบบการจัดการคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนได้ผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า

นอกจากนี้ เรายังมีซัพพลายเออร์ในการช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยระบบนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการเรื่องความถูกต้องและความปลอดภัยอาหารในส่วนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพสภาพแวดล้อม และสังคม

JD FOOD ให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้บริโภคในด้านคุณภาพและความปลอดภัยเสมอ ดังนั้น เราจึงทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อช่วยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือตลอดทุกขั้นตอน เรามีทีมงานออกตรวจสอบ ณ สถานที่จริง รวมทั้งวิเคราะห์วิธีการและมาตรฐานการผลิต และต้องมีรายงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการตรวจสอบพิเศษตามคำขอ หรือการตรวจสอบในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขของสัญญา การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือในการตรวจสอบเหล่านี้ มีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานและแนวทางด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

การรับรองจากสถาบันต่างๆ ในด้านคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของเจดีฟู้ด

  • ได้รับการรับรอง Grade A BRC มาตรฐานโลกความปลอดภัยด้านอาหารจากสถาบัน JAS-ANZ

  • ได้รับการรับรอง GMP ในด้านการผลิตอาหาร โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมที่สำคัญในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP) จากกรมประมงประเทศไทย

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

  • ได้รับการรับรอง FSMA Preventive Controls and FSVP Preparedness จาก BSI Group ANZ Pyt Ltd. ประเทศออสเตรเลีย

เอกสารรับรองด้านคุณภาพ